Spring til indhold

Kontrol af urenheder

Små urenheder (kendt som "spor" eller "sporstoffer") kan forekomme i nogle produkter - enten fordi de er naturligt forekommende i produktets råstoffer, eller fordi de opstår under fremstillingsprocessen.

Unilever employees in a laboratory

Vi vil gerne have, at forbrugere har fuld tillid til vores produkter og varemærker. Vi arbejder hårdt på at holde vores produkter så fri for urenheder som muligt, og vi bruger strenge kvalitelskontroller på de råvarer og de ingredienser, som vi bruger - også under fremstillingsprocessen.

De kontroller, vi bruger, sikrer, at niveauet af urenheder i vores husholdningsprodukter og produkter til den personlige hygiejne er så lavt, som det med rimelighed er muligt at opnå. Dette sikrer, at den mængde af forurenende sporstoffer, der måtte være i nogle af vores produkter, er sikre for mennesker og for miljøet.

Nogle af de stoffer vi oftest bliver spurgt om, er phthalater, kviksølv og 1,4-dioxan.

Phthalater

Phthalater tilhører en familie af kemikalier, der øger plasts fleksibilitet og holdbarhed. De bruges regelmæssigt i emballeringmaterialer, gulve, ledninger, sportsudstyr og medicinsk udstyr.

Vi bruger ikke phthalater i fremstillingen af vores produkter, selvom der kan forekomme spor af dette stof. De vil dig altid ligge langt under de tilladte sikkerhedsgrænser.

I overensstemmelse med vores egne standarder for at undgå phthalater, bruger vi ikke diethylphthatalat (DEP), som er et opløsningsmiddel, der bruges til at blande duftingredienser. I stedet for bruger vi andre metoder til at samle duftingredienser.

Vi kontrollerer altid, at de phthalater vi bruger i vores emballage, ligger under de niveauer, der er antaget for værende sikre af de lovgivende myndigheder.

Kviksølvforbindelser

Kviksølv er et tungt, sølv-hvidt metal, som er flydende ved stuetemperatur. Dette metal er traditionelt blevet brugt i nogle lande som en hudlysner. Eksponering af høje koncentrationer og nogle former for kviksølv kan forårsage allergiske reaktioner, hudirritation og skader på nervesystemet.

Vi tilføjer ikke kviksølvforbindelser i nogen af vores produkter til dit hjem eller til din personlige pleje. Vi holder en streng kontrol med de uundgåelige sporniveauer, for at sikre, at de ligger under 1/1 mil. i de råmaterialer, som vi bruger som f.eks. talkum. Dette niveau ligger under det sikkerhedsniveau, som myndighederne har fastsat.

Vi støtter aktiviteter i den generelle industri og hos de regulerende myndigheder, der har til hensigt at reducere eller forbyde brugen af kviksølvforbindelser i husholdningsprodukter og i produkter til den personlige pleje.

1,4-dioxan

Husholdningsprodukter eller produkter til din personlige pleje kan indeholde meget små mængder af en forbindelse, der har betegnelsen 1,4-dioxan, som kan opstå under fremstillingsprocessen. Spormængder af 1,4-dioxan kan også opstå naturligt i mad, som f.eks. tomater, kaffe og kogt kylling.

Tilsynsmyndigheder, herunder det amerikanske agentur (FDA), som er ansvarlig for sikkerheden i fødevarer og husholdningsmidler i USA, har vedtaget, at niveauer af 1,4-dioxan, fundet i produkter til den personlige pleje ikke udgør nogen sundhedsrisiko. Dog er en betydelig eksponering for 1,4-dioxan sundhedsfarligt, så derfor søger vi for at formindre stoffets niveauer gennem afvikling af strenge sikkerhedskontroller under fremstillingsprocessen.

Vi sikrer os, at niveauet af 1,4-dioxan i vores husholdningsprodukter og i produkter til din personlige pleje ligger langt under de niveauer, som lovgivningen har fastlagt. I en årrække har vi indført en grænse på 10/1 mil. i vores produkter til den personlige pleje og 30/1 mil. i husholdningsprodukter. Niveauerne afspejler de forskellige ingredienser og produkttyper.

Tilbage til toppen