Spring til indhold

Hvordan vælger vi vores ingredienser?

Produktsikkerhed er vores højeste prioritet. Vores husholdnings- og personlige plejeprodukter bruges hver dag af millioner af mennesker i hele verden. Folk har tillid til, at vi leverer produkter, der er sikre at bruge for dem, deres familier og som er miljøvenlige.

Vores ingrediensstandarder

Vores ingrediensstandarder afgøres af tre vigtige faktorer: love og bestemmelser, vores egne interne sikkerhedsvurderinger og skiftende forbrugerpræferencer.

Vi sikrer som minimum, at vores produkter overholder den til enhver tid gældende lovgivning. På forskellige områder sætter vi vores standarder højere, end hvad loven kræver. Når dette sker, forventer vi også, at vores leverandører og partnere opfylder disse standarder. Når vi tager et nyt mærke eller en ny virksomhed til os, arbejder vi ligeledes på at sikre, at de opfylder vores standarder så hurtigt som muligt.

Vi anvender de samme standarder, hvor end i verden vores produkter bliver fremstillet, solgt eller brugt. Vores standarder bliver løbende revurderet og opdateret i lyset af nye oplysninger.

Find ud af mere under ‘svar på dine spørgsmål om ingredienser'.

Ekspertviden inden for sikkerhed og miljø

Unilever har et særligt Safety and Environmental Assurance Centre (SEAC) med ca. 200 ansatte, herunder forskere anerkendt som ledere inden for deres felt.

De ansatte hos SEAC har som hovedformål at vurdere sikkerheden og bæredygtigheden af Unilevers produkter for at sørge for, at de er sikre for de personer, der bruger dem, samt for vores medarbejdere, og at de samtidigt er miljøvenlige.

Sikkerhed og bæredygtighed gennem videnskabelig ekspertise og samarbejde

Ud over at udføre vores egen banebrydende videnskabelige forskning har vi også et tæt samarbejde med ledende myndigheder i hele verden, herunder kontrolorganer, regeringsansatte videnskabsfolk og akademiske eksperter. Dette samarbejde sikrer, at vi altid bruger de nyeste videnskabelige fremskridt i vores vurderinger af sikkerhed og bæredygtighed.

Vores vurderinger af sikkerhed og bæredygtighed

Lige fra den indledende glimrende idé om et nyt produkt, til det bliver fremstillet, solgt og i sidste ende bortskaffet, er vores SEAC-forskere med i hver eneste fase for at vejlede vores ansatte om sikkerhed og bæredygtighed.

Inden vi lancerer et produkt, samarbejder vores SEAC-forskere med hold på tværs af Unilever om at vurdere produktets sikkerhed og miljøpåvirkning.

Vi bruger internationalt anerkendte vurderinger af sikkerhed og bæredygtighed til at tage beslutninger om produktets teknologi, dets ingredienser, og hvordan det vil blive anvendt.

Forståelse af fare, eksponering og risiko

Vores sikkerhedsvurdering tager hensyn til to vigtige faktorer – fare og eksponering – under fastsættelsen af risikoniveauet for en ingrediens eller et produkt.

Vi er i vores hverdag omgivet af potentielle farer og ind imellem på på områder, hvor vi mindst forventer det.

For eksempel: Cyanid er et farligt kemikalie, og det kan frigives, når der man spiser æblekerner.

Vi ved, at cyanid er farligt. Men de meget lave niveauer, der frigives, og som vi udsættes for, når vi kommer til at spise nogle få æblekerner, betyder, at det ikke udgør nogen risiko.

Vurdering af eksponering for fare er især relevant, når man skal vælge ingredienser, og man vil sikre, at de bruges med de rette niveauer, så de både er sikre og effektive.

Når vi vurderer eksponering over for et produkt, tager vi hensyn til hvor meget af produktet, der sandsynligvis bliver brugt hver gang, samt anvendelsens varighed og hyppighed. Vi medtager også muligheden for forudsigelig utilsigtet brug af et produkt – f.eks. hvis der bruges brusegelé til at vaske hår.

Vi sørger for, at eksponeringsniveauerne for et produkt ligger et godt stykke under de niveauer, der kan være skadelige. Og vi sikrer dermed, at vores produkter er sikre for de personer, der bruger dem, samt for vores medarbejdere og miljøet.

Hvis der kommer nye oplysninger om en ingrediens, tager vi dem op til vurdering. Hvis disse oplysninger ændrer vores tidligere risikovurdering, iværksætter vi altid foranstaltninger.

Vi lytter til dig

Fra tid til anden fortæller nogle af de personer, som bruger vores produkter, at de hellere vil have, at vi fremstiller bestemte produkter uden nogle bestemte ingredienser. Alle ingredienserne i alle vores produkter er sikre. Vi vil dog altid overveje at erstatte en ingrediens, hvis der findes en velegnet alternativ ingrediens.

Hvis du har spørgsmål om en eller flere af ingredienserne i vores produkter, er du velkommen til at kontakte os.

Tilbage til toppen